Nyheter
Fafo samarbeider med The Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP) om et webinar onsdag 23. juni fra 16:00-17:30. Webinaret har tittelen "Covid-19 and the labor market: Impacts, reactions and policy challenges". Fafos Kristin Alsos er en av innlederne på arrangementet. Mer informasjon om programmet og sendingen finner du her.
Torsdag 17. juni disputerer Kristin Dalen til ph.d.-grad ved ved Universitetet i Bergen. Doktorgraden bruker tre nasjonalt representative spørreundersøkelser fra Kina i perioden 2004–2014 til å undersøke hvorvidt politisk legitimitet på lokalt og sentralt nivå kan knyttes til sosialpolitikk. Hun ser også på hvordan velferdsordninger relaterer seg til holdningsendringer, samt om sosiale skillelinjer i befolkningen styrkes eller svekkes over tid.

Denne artikkelen undersøker oppfatninger om migrasjon til Europa og Nord-Amerika blant syriske flyktninger i Jordan og Libanon. Basert på kvalitative intervjuer utført i 2019, beskriver forfatter Guri Tyldum en utbredt ambivalens i flyktningenes forhold til hva livet som flyktning i Europa kan innebære. Artikkelen viser at sekundærmigrasjon til Europa ikke bare forbindes med positive utfall, og antyder at det kan være seleksjonsprosesser som styrer hvilke undergrupper av flyktninger som ender opp med å reise til Europa.

I dag, 15. juni, markeres renholdernes dag. Fafo har over lang tid forsket bredt på renholdsbransjen, med særlig vekt på lønns- og arbeidsvilkår. I denne artikkelen har vi samlet utvalgte rapporter og arrangementer, samt omtaler av denne forskningen.

Kan tariffavtalen brukes som et virkemiddel i det grønne skiftet? Og hvordan kan YS bidra til å nå målet om utslippsreduksjon - samtidig som de sikrer medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår? Inger Marie Hagen, medforfatter av ei bok om grønne tariffavtaler, deltar i panelet under YS' frokostmøte 15. juni fra kl. 08.30.

<<  3 4 5 6 7 [89 10 11 12  >>