Nyheter
Frivillige organisasjoner har fått en nøkkelrolle med å forebygge at personer mister sin frihet under press fra familien – og å bistå unge som bryter ut. To ferske Fafo-rapporter ser på hvordan denne hjelpen fungerer og kan bli bedre. Funnene ble debattert på et eget Fafo-seminar.

‣ Les mer om rapporter og seminar 13. januar

Hvor lett eller vanskelig er det å ytre seg i arbeidslivet? I forbindelse med et prosjekt for Fritt Ord, ble det høsten 2021 gjennomført en spørreundersøkelse blant norske arbeidstakere. Vi spurte dem hvor stort spillerom arbeidstakere bør ha til å ytre seg offentlig, og hvor stort spillerom de faktisk har.

Vi får stadig høre at flere må jobbe lenger om vi skal redde velferdsstaten. Men gjelder det alle? Og hva er lenge nok? spør Tove Midtsundstad i en ny kronikk.

Den 29. juni til 1. juli er det klart for den årlige IMISCOE-konferansen. IMISCOE (International Migration Research Network) er Europas største tverrfaglige nettverk for forskning innenfor migrasjon, integrering og mangfold. Før årets konferanse er det satt frist 10. januar for bidrag (call for papers).

‣ Les mer

Onsdag 12. januar skal Fafos Maria Gussgard Volckmar-Eeg disputere for graden Philosophiae doctor i ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap ved Universitetet i Stavanger.
Hvilke muligheter har lærerne til å bruke skjønn når de møter eller skal undervise om kontroversielle tema i undervisningen? Hvordan kan og bør de ta opp slike tema? Hva gjør lærere i praksis? I en episode av «Lektor Lomsdalens innfall» snakker Silje Andresen om tematikken fra sin ferske doktorgrad.

<<  3 4 5 6 7 [89 10 11 12  >>