Nyheter

«Regjeringen har i år grepet inn med tvungen lønnsnemnd i Unios streiker i kommunesektoren og i Oslo kommune. For dem som har deltatt i streiken oppleves et slikt inngrep som et hardt slag. Også enkelte politikere er imot inngrepet», skriver Åsmund Arup Seip i en kronikk på Sykepleien.no.

Også Kristine Nergaard kommenterer utviklingen i en rekke medier.

Mange forbinder menneskehandel, eller «trafficking», med seksuell utnytting og prostitusjon. Det er mindre kunnskap om menneskehandel i arbeidslivet, som først og fremst rammer utenlandske arbeidstakere. Denne oppdaterte sammendragsrapporten samler kunnskapen vi har om tematikken, på oppdrag fra Østersjørådet. Det opprinnelige prosjektet ble utført på oppdrag fra Oslo kommune og finansiert av KS ved Program for storbyrettet forskning.

De nordiske arbeidsministrene og representanter for arbeidslivets parter hadde 2. juni et digitalt møte for å diskutere sluttrapporten i det Fafo-ledede nordiske prosjektet «Future of Work». Kristin Alsos og Jon Erik Dølvik deltok for å presentere prosjektets hovedfunn.

Ingunn Bjørkhaug holder sin prøveforelesning og disputas torsdag 10. juni klokka 10.00, ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Ph.d.-oppgaven har på norsk tittelen «Så nært, men likevel så fjernt? Fortellinger fra nærområdene; om levekår og relasjoner mellom flyktninger og vertsfolk». Alt kan følges via Zoom, se NMBUs side for detaljer.

I norske storbyer lever det et ukjent antall irregulære migranter, altså personer som ikke har lovlig opphold. En ny studie fra Fafo viser at dette er en sammensatt gruppe med svært få rettigheter, og at den restriktive nasjonale politikken overlater uløste problemer til offentlig ansatte som møter dem på jobb.

Den restriktive nasjonale politikken for irregulære migranter preger arbeidet til lokalt ansatte som møter mennesker fra denne gruppen. Storbyene har utviklet få lokale svar på utfordringene de opplever. Det gjør at de ansatte i «førstelinjetjenestene» ofte står alene om å finne ut hvorvidt og hvordan de kan bistå irregulære migranter. Disse og flere funn fra en ny rapport ble presentert på dette webinaret.

<<  4 5 6 7 8 [910 11 12 13  >>